mandaly nové:

mandaly nové

ŽIVOTNÍ SÍLA
ŽIJ NOVÝ ŽIVOT
TVÁ DUŠE
PROCÍTĚNÍ
PROBUZENÍ
PRACUJ NA ZMĚNĚ
POŽEHNÁNÍ
POZNEJ SÁM(A) SEBE
NEPOSUZUJ
NEPODLÉHEJ POKUŠENÍ
NASLOUCHEJ SVÉ DUŠI
NAJDI V SOBĚ ODVAHU
LÁSKA K SOBĚ
BOŽÍ SÍLA V NÁS