AKTIVACE A POUŽITÍ MANDALY A SVÍCNU:

AKTIVACE A POUŽITÍ MANDALY A SVÍCNU

Každou mandalu , aby byla plně funkční, je třeba aktivovat. Mandalu položte nebo podržte před sebou. Navažte s ní oční kontakt a to tak, že se zadíváte nejdříve do středu mandaly a pak na všechny obrazce a barvy, které mandala obsahuje. Poproste
NEJVYŠŠÍ BOŽSKOU PROZŘETELNOST
nebo
JEŽÍŠE,
BUDHU.....
Použijte vlastní slova, která nejlépe vyjádří vaši potřebu pomoci, nebo jen požádejte o aktivaci. Pak tuto mandalu dejte na vámi vybrané místo. Tímto jste spojeni s mandalou a od této chvíle na vás působí. Poděkujeme.
Stejným způsobem se aktivuje také svícen.

Pokud je bytost citlivá nebo vědomá a cítí, že již mandala splnila svůj úkol a již ji nepotřebuje. Poděkujte té síle kterou jste prosili za pomoc a dále můžete mandalu používat pouze jako obrázek. Mandalu nepředáváme dál. Byla vytvořena jen pro určitou bytost a a určitý úkol a jiné bytosti již nemůže pomoci. Každá mandala je vytvořena k určitému danému účelu a pokud je splněn a vyřešen není třeba její energie. Její úkol je naplněn.

Pokud si nejste jisti, zda je váš problém nebo úkol vyřešen a zda ještě potřebujete energii mandaly-neukončujte její aktivitu. Postupem času, pokud bude vše vyřešeno a budete mít situaci zvládnutou a vyřešenou sama mandala přestane působit. Nebudete potřebovat její energii.